همان طور که می‌دانید صفحات فرود یکی از مهم‌ترین اجزای کمپین‌های تبلیغاتی هستند و در حقیقت همین صفحات فرود هستند که نرخ تبدیل شما را بوجود می‌آورند. در مطالب قبلی که در مورد صفحات فرود بودند، در مورد عناصر اصلی صفحات فرود صحبت کردیم و در این مطلب به معرفی سه عنصر جانبی صفحات فرود می‌پردازیم که از اهمیت بسیار بالایی برخورداراند.